Čo robíme

Služby


Strategické poradenstvo

Nezávislý pohľad do vnútra spoločnosti prinesie akcionárom komplexný pohľad na firmu ako celok a poskytne im podklad pre ďalšie strategické rozhodnutia. Ponúkame Vám najmä:

  • Odpoveď na otázku: „Začať kupovať aktíva a investovať do projektov už teraz, alebo počkať na jasné známky oživenia trhu?“
  • Pomáhame manažmentu uchopiť krehkú ekonomiku a uskutočňovať správne rozhodnutia
  • Napraviť reputáciu spoločnosti hlavne v bankrotových situáciách
  • Určiť ekonomickú hodnotu spoločnosti na základe valuácie napr. pre potreby financovania
  • Vytvoriť business model vzhľadom k aktuálnej situácii vo firme a porovnať ho so súčasným modelom
  • Riadenie projektov pre private equity spoločnosti a hĺbkovú previerku v portfóliových spoločnostiach, z ktorej vyplynú ďalšie strategické rozhodnutia
  • Analýzu spoločností s vysokým dlhovým zaťažením, kde čo i len malá odchýlka od plánovaných tržieb môže spôsobiť default

Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách

Či už čelíte otázkam ohľadom predaja Vášho úspešného podniku, alebo chcete expandovať do nových regiónov, ponúkame Vám pomoc a naše skúsenosti vo všetkých fázach transakcie, od vyhľadávania investícií až po manažovanie procesu predaja.

Na prvý pohľad úspešné a ziskové fúzie mnohokrát začnú ničiť hodnotu vlastníka. Každá fúzia, alebo akvizícia vyžaduje veľké zmeny v spoločnosti a naštartovanie integračného procesu. Bola by pre nás česť, asistovať Vám v procese integrácie po kúpe novej investície.

V čase ekonomickej recesie, keď ceny zaujímavých aktív padajú vysokou rýchlosťou nadol, sa CEO spoločností môžu rozhodnúť – chopiť sa životnej šance vyjsť z turbulentných okamihov na trhu ako víťaz a ukázať akcionárom, že vedia zvýšiť budúcu hodnotu pre svojich akcionárov. Radi Vám v tomto pomôžeme.

Buy-outs

Investujeme do projektov spolu s našimi ko-investormi a partnermi, aby sme pomohli spoločnostiam byť úspešnejšími, viac konkurencieschopnými a neposlednom rade ziskovejšími. Spolu s klasickými buy-out investíciami vstupujeme taktiež do minority, joint-ventures a distressed-debt spoločnosti, pričom v každom prípade sme za priateľský vstup do projektu. Po úspešnom naštartovaní projektu, resp. jeho reštrukturalizácii nasleduje exit strategickému partnerovi, alebo private equity investorovi.

Reštrukturalizácie

Podniky vystavené tlaku bánk na splácanie úverov, narastajúcim požiadavkám klientov a iným náročným situáciám potrebujú zväčša pomoc pri kompletnej reštrukturalizácii. Pri prenikaní do podstaty problému najprv rozanalyzujeme výkaz ziskov a strát v spojení s business plánom, z ktorého určíme základné faktory majúce vplyv na hodnotu. Po pochopení súvislostí v P&L výkaze a súvahe vytvoríme akčný plán záchrany na odsúhlasenie pre akcionárov a top manažment. A potom začíname spoločne náročný proces záchrany spoločnosti.

Copyright © 2010 JB Leon, spol. s r.o.