Úvod

JB Leon je investičný butik, so zameraním na oblasti buy-outs, poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, strategické poradenstvo a reštrukturalizácie.

Pomáhame malým a stredným podnikom prežiť obdobie hospodárskej krízy, najmä nezávislým prehodnotením ich aktuálnej situácie s dôrazom na naštartovanie negociácií s veriteľmi. S poklesom efektívneho dopytu v súčasnej ekonomike prichádza útlm produkcie.

Spolu s akcionármi a top manažmentom sa snažíme nájsť čo najlepšie riešenie z na prvý pohľad bezvýchodiskovej situácie.

Prezentácia firmy

Profil JB Leon - PDF (90kB)

Copyright © 2010 JB Leon, spol. s r.o.